Loading the content... Loading depends on your connection speed!

04 / 3

Instal·lació d’un equip AQUA7000 amb aliquiotació en microplaca a Madrid.

Recentment NGNY ha posat en marxa un equip AQUA7000 al laboratori de l’Hospital Ramón y Cajal, a Madrid. Aquest equip compta amb els dispositius opcionals de destapador (DKP), retapador (RKP) i sistema d’aliquotació en microplaca. El mòdul DKP i RKP
Read More

Mobile version: Enabled