Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Instal·lació d’un AQUA8000 a Roma

NGNY ha instal·lat un AQUA8000 amb els mòduls opcionals destapador (DKP) i retapador (RKP), al Laboratori USI AXA de Roma.

El mòdul C8000 augmenta la velocitat d’entrada de la mostra, el dispositiu DKP destapa els tubs primaris i el dispositiu RKP tapa les alíquotes, evitant la manipulació de les mostres i minimitzant els riscos en bioseguretat.

El AQUA System automatitza les activitats de pre-analítica que fins ara eren completament manuals. Això permet als seus usuaris centrar-se en activitats de major valor afegit.

Comments are closed.

Mobile version: Enabled