Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Instal·lació d’un equip AQUA7000 amb aliquiotació en microplaca a Madrid.

Recentment NGNY ha posat en marxa un equip AQUA7000 al laboratori de l’Hospital Ramón y Cajal, a Madrid.

Aquest equip compta amb els dispositius opcionals de destapador (DKP), retapador (RKP) i sistema d’aliquotació en microplaca.

El mòdul DKP i RKP agilitzen els treballs del laboratori i minimitzen els riscos en bioseguretat.

El sistema d’aliquotació en microplaca permet la creació d’una seroteca, on es congelen les micro-mostres per una llarga conservació.

Comments are closed.

Mobile version: Enabled