Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Política de Qualitat

Missió:
Dissenyar i construir maquinaria i equips automàtics per a la manipulació d’elements en processos repetitius.

Visió:
NGNY vol ser la millor empresa, innovadora i competitiva, capaç de créixer en un entorn global mantenint la independència empresarial i oberta a aliances estratègiques amb l’objectiu de generar avanços tecnològics que responguin a les necessitats de la població.

Valors:

  • COMPROMÍS: de complir els requisits dels nostres clients, i aplicar la legislació vigent en totes les nostres activitats i mantenir l’eficàcia del nostre sistema de gestió de qualitat.
  • PERSONAL: formació, sensibilització, motivació i experiència de tot el nostre personal.
  • INNOVACIÓ: incorporació constant de noves tecnologies i processos per generar nous productes eficaços.
  • QUALITAT: implantació d’un sistema de gestió de qualitat basat en la millora contínua.
  • MEDI AMBIENT: respecte a l’entorn, millora i prevenció de la contaminació i optimització dels consums. 
  • SEGURITAT LABORAL: millora contínua en la prevenció de los danys y deteriorament de la salut.
  • ÈTICA: garantir el comportament ètic en totes les nostres actuacions i impulsar la implantació de la responsabilitat social corporativa i la igualtat d’oportunitats.
Mobile version: Enabled