AQUA7000: NOVA INSTAL.LACIÓ A ORIHUELA (ALACANT)

Recentment NGNY ha posat en marxa un equip AQUA7000 al laboratori de l’Hospital Vega Baja, a Orihuela.

L’AQUA7000 proporciona l’automatització de tasques que fins ara eren totalment manuals, el que permet que els seus usuaris puguin concentrar-se en tasques de més valor afegit.

Alguna de les millores a destacar son:

  • L’aliquotador precís, que realitza l’alicuotació dels tubs de mostres minimitzant els errors del pipeteig manual.
  • El classificador, que permet arxivar automàticament les mostres processades i validades a temps real, a diferencia de com es feia abans, a final del dia.

Després de la instal·lació i configuració de l’equip i seguint el protocol de posada en marxa de l’equip, NGNY ha realitzat un curs de formació als usuaris per fer un ús correcte i el manteniment bàsic de l’AQUA7000.