Política privacitat

Política de privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de NGNY DEVICES, S.L. (NGNY) i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades personals dels nostres clients en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per quines finalitats demanem les dades que li demanem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant de temps els conservem.
 • A què destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

Raó social: NGNY DEVICES, S.L

NIF: B-64082142

ADREÇA: : Avinguda de Cornellà, 144, 6ª planta, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona

Contacte: info@ngny.tech

 

Qui són els col·lectius d’interessats?

Les dades de caràcter personal tractades són aquelles de:

 • Persones que ens han proporcionat les seves dades en els diferents formularis de la web per fer consultes o obtenir informació sobre els nostres serveis i activitats.
 • Persones que han sol·licitat rebre comunicacions sobre novetats, serveis, i/o promocions de NGNY
 • Persones que es volen enviar les seves candidatures a processos de selecció de personal.
 • Usuaris que visiten el lloc web

Amb quina finalitats i legitimització utilitzem les dades personals?

A NGNY tractem les dades personals per respondre a les demandes d’informació o respondre a les teves sol·licituds.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades per a les finalitats legítimes que s’indiquen a continuació.

 • Resposta a sol·licituds d’informació o de contacte

A NGNY utilitzarem les dades de contacte proporcionades per respondre a les seves sol·licituds i consultes respecte els nostres productes i serveis, ja siguin realitzades mitjançant el formulari disponible a la web o dirigides a les adreces de correu electrònic de contacte que hi ha publicades.

Legitimització:

 • Interès legítim de NGNY per a aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a rebre una resposta a les seves peticions.
 • Consentiment donat lliurement per l’interessat qui envia les seves dades a la direcció de correu publicada al web.

Dades tractades:

 • Dades d’ identificació: Nom i cognoms
 • Dades de contacte: Adreça d’ email i telèfon de contacte (si es proporciona)
 • Altres: Data i lloc de naixement, missatge enviat.

 

 

 • Enviament de candidatures a processos de selecció oberts

Es tractaran les dades personals de les persones que volen presentar la seva candidatura als processos de selecció oberts per NGNY amb la finalitat de validar les candidatures a les posicions a les que apliquen.

Legitimització:

 • Interès legítim de NGNY per gestionar les candidatures als processos de selecció oberts i tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a participar en aquests processos.
 • Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
 • Consentiment expressat pels interessats al proporcionar les seves dades mitjançant el formulari específic per a aquesta finalitat o enviades a l’adreça de correu indicada.

Dades tractades:

 • Lloc al qual s’ opta
 • Dades d’ identificació: Nom i cognoms
 • Dades de contacte: Adreça d’ email i telèfon de contacte
 • Formació: Nivell d’ estudis i idiomes
 • Situació laboral: Situació actual i categoria
 • Currículum i carta de presentació
 • Altres: País i lloc de residència, permís de conduir i vehicle propi

 

 

 

 • Analítiques de visites al lloc web

NGNY fa ús de diverses tècniques per recollir informació que pugui ser utilitzada per obtenir dades analítiques de les visites i navegació per les pàgines dels nostres llocs web. Amb la finalitat de,

 • Mesurament d’audiència, pàgina per pàgina
 • La llista de pàgines des de les quals s’ha seguit un enllaç per sol·licitar la pàgina actual (de vegades anomenada “referent”), ja sigui interna o externa al lloc, per pàgina i agregada diàriament;
 • Determinació del tipus de dispositiu, navegador i grandària de pantalla dels visitants, per pàgina i agregats diàriament
 • Estadístiques de temps de càrrega de la pàgina, per pàgina i agregades per hora;
 • Estadístiques sobre el temps dedicat a cada pàgina, la taxa de rebot, la profunditat de desplaçament, per pàgina i agregades diàriament.
 • Estadístiques sobre les accions dels usuaris (clics, seleccions), per pàgina i agregades diàriament;
 • Estadístiques sobre la zona geogràfica d’origen de les sol.licituds, per pàgina i agregades diàriament.

Aquestes analítiques es recolzen en l’ús de serveis externs que disposen de la seva pròpia política de privacitat:

 • Google Analytics (https://policies.google.com/technologies/partner-sites)

 

És important remarcar que, tal com indiquen les seves polítiques de privacitat, aquestes empreses poden creuar les dades de navegació amb els seus registres interns a fi d’ utilitzar-les per a la personalització d’ anuncis, encara que no es tingui un compte registrat per als seus serveis.

Dades tractades:

 • Identificadors online, incloent cookies d’identificació
 • adreces de protocol d’internet (IP) i identificadors de dispositius
 • identificadors de clients
 • Informació continguda a les capçaleres HTTP de les sol·licituds enviades a través d’internet tal com el tipus de dispositiu, sistema operatiu i navegador des del qual es visiten les pàgines.
 • Informació proporcionada pel navegador tal com l’ idioma preferit, zona horària i altres.
 • Informació geogràfica derivada de l’ adreça IP
 • Dades de navegació al lloc web: pàgines visitades

Més informació a:

 • https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

Legitimació:

 • Interès legítim de NGNY per a obtenir informació analítica sobre l’ús del lloc web per part dels visitants.
 • Consentiment donat per a l’ús de cookies i obtenció de dades de navegació.

 

 

A més de l’anterior, NGNY podrà dur a terme altres tractaments de les dades personals. En aquest cas l’interessat rebrà la informació necessària en relació a aquests tractaments i NGNY sol·licitarà el seu consentiment si així resulta necessari.

Durant quant de temps conservarà NGNY les dades?

En general, les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Entre d’altres, implica que NGNY conservarà les dades personals dels interessats pel temps que duri la vinculació amb nosaltres i, si s’escau,  durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, o per complir amb les obligacions legals que determini la legislació aplicable.

En el cas de les dades dels candidats que ens envien les seves candidatures a processos de selecció, les seves dades es mantindran un màxim de 5 anys si no han estat admesos en cap procés de selecció durant aquest període o l’interessat no hagi donat el seu consentiment per a la seva conservació per un període més prolongat.

En el cas de les dades recopilades per tercers tals com Google i Oracle, es regiran pels termes establerts per aquests en les seves respectives polítiques de privacitat i la persistència de les cookies informada a la nostra Política de Cookies.

Un cop finalitzat l’esmentat termini, NGNY es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, destruir-les, bloquejar-les o anonimitzar-les en la mesura que sigui possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.

A qui es comunicaran les dades?

Les dades personals no es cediran a tercers, llevat que sigui necessari per donar resposta a la sol·licitud, estiguem obligats per una llei o l’interessat ens hagis donat el seu consentiment.

També pot ser que comuniquem les dades a empreses que ens presten serveis relacionats amb l’activitat ordinària i administrativa de l’empresa en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació de serveis com ara, entre d’altres, proveïdors de serveis de correu electrònic, allotjament de serveis web, allotjament de servidors, serveis d’aplicacions de gestió en modalitat SaaS, arxiu de fitxers en el núvol i altres.

La prestació d’aquests serveis pot implicar el tractament de les dades personals per part d’empreses ubicades en països fora de l’Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades). No obstant això, només es realitzarà amb països que ofereixen un nivell adequat de protecció o que hagin posat a la nostra disposició Clàusules Contractuals Tipus (Standard Contractual Clauses – SCC) d’acord amb la decisió de la Comissió Europea per a transferències de dades des de responsables a la UE a encarregats establerts fora de la UE.

En el cas d’entitats als EUA, garantim que estiguin emparades en el Marc de Privacitat de Dades UE-EUA.. Decisió (UE) 2016/679 de la Comissió, de 10 de julio de 2023, pots consultar les empreses emparades en el següent enllaç:

https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search

 

A continuació, es relacionen els proveïdors de serveis vinculats al lloc web de NGNY:

Google Inc

Proveïdor del servei d’analítiques d’ús web i el servei YouTube de visualització de vídeos.

https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

 

Quins són els drets dels interessats quan ens faciliten les seves dades?

En qualsevol moment l’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals tractades per NGNY, així com els d’oposició i limitació del seu tractament.

Aquests drets podran ser exercits gratuïtament per l’interessat, i si escau per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, adreçada a

 • Per correu electrònic: info@ngny.tech
 • Per correu postal: Avinguda de Cornellà, 144, 6ª planta, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona.

 

En el cas de representació, s’haurà de provar mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la seva representació.

A més dels anteriors drets, l’interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada d’aquest. NGNY podrà continuar tractant les dades personals de l’interessat en la mesura que la llei aplicable ho permeti o persisteixi qualsevol altra legitimització que ho justifiqui.

NGNY recorda a l’interessat que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Actualització de les seves dades

És important que per tal de que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en elles. En cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes i les implicacions que pugui tenir en el seu tractament.

Seguretat en el tractament i custòdia de dades

NGNY declara que ha aplicat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir i poder demostrar que el tractament és conforme amb la legislació vigent i que es garanteix la protecció dels drets dels interessats.

Per a això ha implantat un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de determinar y aplicar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Així mateix, el NGNY ha posat en marxa controls interns amb la finalitat de verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

 

Ús de cookies (galetes)

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs web a Internet, fa servir cookies per millorar l’experiència de l’usuari.

A la nostra Política de Cookies trobareu informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.

Preguem llegeixi atentament la nostra Política de Cookies abans de continuar navegant al nostre lloc web.

 

Enllaços a pàgines de tercers

La nostra web conté enllaços a altres pàgines les pràctiques de privacitat de les quals podran diferir de les del NGNY. Si envia informació personal a aquestes pàgines, aquesta serà tractada conforme a les seves polítiques de privacitat. Li suggerim que llegeixi amb deteniment la política de privacitat de totes les pàgines que visiti.

 

Botons de compartició amb xarxes socials

El nostre lloc web conté funcionalitats relacionades amb les xarxes socials tal com els botons per compartir els continguts del web a les xarxes socials. Aquestes funcionalitats poden recollir la seva adreça d’IP, la pàgina que està visitant a la nostra web i poden fixar una cookie perquè aquesta operi correctament. Tant les funcionalitats com els widgets de les xarxes socials poden estar allotjats per tercers o directament a la nostra pàgina. La seva interacció amb ells es regeix per la política de privacitat de l’ empresa que els ofereix.

 

Modificació de la Política de Privacitat

NGNY pot modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada perquè quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’interessat pugui confirmar el seu consentiment.