AQUA 7000

Sistema de pre i post anàlisi.

Crea el teu propi sistema

El sistema permet automatitzar totes les tasques de pre i post anàlisi.

Configura-la a mida amb aquests mòduls.

Registre d’entrada de mostra.

Comunicació LIS. Regles de software personalitzables.

Classificador.
Ordena els tubs als racks d’anàlisi.

Càmera.
Validació de tub primari, cerca de patrons.

Destapador.
Destapa tubs selectivament.

Generador de tubs.
Genera tubs secundaris per aliquotació.

Pipeta.
Automatitza completament el procés d’alíquota.

Microplaca.
El robot de pipetació pot distribuir la mostra a una microplaca.

Tapador.
Torna a tapar els tubs.

Arxivar.
Fàcil ubicació, traçabilitat.

AQUA 7000

Rendiment:

fins a 500 tubs/h

Rendiment:

fins a 1.000 tubs/h

AQUA7000 + MÒDUL D’ALTA VELOCITAT

Rendiment centrífug:

380 tubs/h

AQUA8000 + MÒDUL CENTRÍFUG

Avantatges

Millora el workflow i el rendiment.

Augmenta la productivitat, l’eficiència i facilita la rutina diària.

Allibera l’equip per treballs d’alt valor.

Incrementa la bioseguretat, ja que cap mostra és manipulada.

Minimitza els errors de destapat, etiquetatge, aliquotació, tapat i ordenació manual.

Projectes actuals

Instal·lació amb múltiples AQUA i Estacions Manuals, tot connectat amb AQUALink.

Instal·lació amb múltiples AQUA system i estacions manuals, tot connectat amb AQUALink.
La informació de tots els sistemes es comparteix i només es necessita una interfície LIS.
S’utilitza l’estació manual
REGISTRE i CLASSIFICACIÓ de
mostres en diferents tipus de contenidors.
Interfície fàcil d’utilitzar amb “clics” mínims per gestionar el registre i la classificació de mostres.
Tot tipus de contenidors de mostres es poden gestionar fàcilment amb l’estació de classificació manual.
La base de dades AQUALink gestiona totes les mostres i us proporciona una traçabilitat completa utilitzant només una interfície LIS (Host Query with the LIS).

AQUA dóna suport al procés de preparació de les proves Covid-19.

Els laboratoris de l’Hospital Clínic de Barcelona (CDB, Centre de Diagnòstic Biomèdic), ens van preguntar si podríem omplir un tipus de tubs especials amb un líquid específic, per ajudar a el procés de preparació de les proves Covid-19 amb PCR. Si era possible, podríem transformar el sistema AQUA7000 que treballa a la zona de recepció de mostres dels seus laboratoris.

Iniciem amb el nostre software (principalment, ja que necessita revertir el comportament habitual de sistema!) I les modificacions de l’microprogramari quan fossin necessàries. Després d’algunes proves, en 3 dies ja comencem els test al laboratori.

La primera AQUA8000C – amb mòdul centrífug instal·lada.

Als laboratoris de l’Hospital Campus Vall d’Hebron de Barcelona ja tenen el primer mòdul centrífug instal·lat en un AQUA System! El procés de validació està ja en l’últim estadi amb l’ajuda de l’equip del laboratori. Seguim afegint i millorant les característiques del portofolio AQUA System. I molt més que vindrà en el futur proper!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.