AQUA 7000

Sistema de pre i post anàlisi.

Crea el teu propi sistema

El sistema permet automatitzar totes les tasques de pre i post anàlisi.

Configura-la a mida amb aquests mòduls.

Registre d’entrada de mostra.

Comunicació LIS. Regles de software personalitzables.

Classificador.
Ordena els tubs als racks d’anàlisi.

Càmera.
Validació de tub primari, cerca de patrons.

Destapador.
Destapa tubs selectivament.

Generador de tubs.
Genera tubs secundaris per aliquotació.

Pipeta.
Automatitza completament el procés d’alíquota.

Microplaca.
El robot de pipetació pot distribuir la mostra a una microplaca.

Tapador.
Torna a tapar els tubs.

Arxivar.
Fàcil ubicació, traçabilitat.

AQUA 7000

Rendiment:

fins a 500 tubs/h

Rendiment:

fins a 1.000 tubs/h

AQUA7000 + MÒDUL D’ALTA VELOCITAT

Rendiment centrífug:

300 tubs/h

AQUA8000 + MÒDUL CENTRÍFUG

Avantatges

Millora el workflow i el rendiment.

Augmenta la productivitat, l’eficiència i facilita la rutina diària.

Allibera l’equip per treballs d’alt valor.

Incrementa la bioseguretat, ja que cap mostra és manipulada.

Minimitza els errors de destapat, etiquetatge, aliquotació, tapat i ordenació manual.

Projectes actuals

AQUA System amb el nou mòdul IDR i filtre HEPA.

Aqua System sempre millora i ofereix noves opcions als laboratoris. El mòdul IDR (Intelligent Decapper Recapper) està instal·lat a la zona de pipetatge. La zona de pipetatge queda aïllada amb una placa que minimitza les obertures. Els aerosols que poden sortir quan el tub està obert són aspirats pel filtre HEPA. Les mostres només s’obren a la zona de pipetatge, minimitzant el risc de contaminació. Tot l’aire és aspirat i filtrat pel filtre HEPA. La pressió negativa en aquesta zona no deixa sortir l’aire de la zona de pipetatge. Això garanteix un espai net i segur.

Instal·lació amb múltiples AQUA i Estacions Manuals, tot connectat amb AQUALink.

Instal·lació amb múltiples AQUA system i estacions manuals, tot connectat amb AQUALink.
La informació de tots els sistemes es comparteix i només es necessita una interfície LIS.
S’utilitza l’estació manual
REGISTRE i CLASSIFICACIÓ de
mostres en diferents tipus de contenidors.
Interfície fàcil d’utilitzar amb “clics” mínims per gestionar el registre i la classificació de mostres.
Tot tipus de contenidors de mostres es poden gestionar fàcilment amb l’estació de classificació manual.
La base de dades AQUALink gestiona totes les mostres i us proporciona una traçabilitat completa utilitzant només una interfície LIS (Host Query with the LIS).

AQUA dóna suport al procés de preparació de les proves Covid-19.

Els laboratoris de l’Hospital Clínic de Barcelona (CDB, Centre de Diagnòstic Biomèdic), ens van preguntar si podríem omplir un tipus de tubs especials amb un líquid específic, per ajudar a el procés de preparació de les proves Covid-19 amb PCR. Si era possible, podríem transformar el sistema AQUA7000 que treballa a la zona de recepció de mostres dels seus laboratoris.

Iniciem amb el nostre software (principalment, ja que necessita revertir el comportament habitual de sistema!) I les modificacions de l’microprogramari quan fossin necessàries. Després d’algunes proves, en 3 dies ja comencem els test al laboratori.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.