ATRAS-Logo-FLASH

FLASH System

La solució per la zona de recepció de mostres i preanalítica

OFFICIAL DEALER FOR T&O PRODUCTS

TO-Logo_Schriftzug-72_a02.02

OPTIMITZA L' ÀREA DE RECEPCIÓ DE MOSTRES I ELS WORKFLOWS

Amb FLASH pot fer més eficients els processos del seu laboratori i augmentar la fiabilitat dels seus processos en els preanàlisi.

FIABLE

La manipulació precisa i fiable dels tubs de mostra de FLASH genera un alt rendiment. Un control de plausibilitat mitjançant la detecció del tipus de tub i la comparació amb la identificació del material corresponent millora la garantia del procés. Les mostres incorrectes es detecten a temps i es classifiquen abans que entrin en el procés analític. Gràcies a l’etiquetatge a la recepció de la mostra, els tubs poden ser rastrejats a través de tot el procés de laboratori.

EASY

Un cop arribats al laboratori, els tubs de mostra es carreguen a la tolva de FLASH. Després, els tubs es separen, es registren i es classifiquen en els contenidors o racks adequats. El senzill maneig de FLASH i el registre automatitzat de les mostres redueix considerablement la càrrega de treball del personal.

FLEXIBLE

El disseny modular de FLASH permet una adaptació flexible als processos del laboratori segons la necessitat. Els mòduls de granel i prestatgeries es poden combinar arbitràriament. Les regles de classificació poden configurar-se d’acord amb els requisits individuals del flux de treball del laboratori.
A més del registre de mostres, FLASH optimitza els processos posteriors mitjançant una preclasificació intel·ligent i ofereix una solució completa per a les mostres d’hematologia / EDTA.

FLASH

ATRAS-Logo-FLASH

DE GRANEL A GRANEL

Rendiment: més de 2.350 tubs/h
Els tubs de mostres es carreguen a granel i es registren ràpidament mitjançant el seu codi de barres i el color de la tapa, i es classifiquen en els contenidors de destinació d'acord amb les regles de classificació.

FLASH RS

ATRAS-RS-Logo-FLASH

DE GRANEL A RACK

Rendiment: més de 600 tubs/h per rack
FLASH RS registra i classifica els tubs de mostra carregats a granel en safates o racks de destinació. Els mòduls a granel i els racks poden organitzar-se arbitràriament en termes de nombre i seqüència

FLASH TS

ATRAS-TS-Logo-FLASH

COMPACTE I POTENT

Rendiment: més de 1.200 tubs/h
Amb FLASH TS organitzarà i optimitzarà la recollida de mostres del seu laboratori amb el menor espai possible

Avantatges

Millora el flux de treball i el rendiment.

S’allibera a l’equip de treballs manuals.

Estructura clara, un funcionament intuïtiu i baixos requeriments de manteniment.

L’ús de components sense desgast de la més alta qualitat assegura la fiabilitat i longevitat dels dispositius.

IMG_2955 bis

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.