INSTAL·LACIÓ D’UN EQUIP AQUA7000 AMB ALIQUIOTACIÓ EN MICROPLACA A MADRID.

Recentment NGNY ha posat en marxa un equip AQUA7000 al laboratori de l’Hospital Ramón y Cajal, a Madrid.

Aquest equip compta amb els dispositius opcionals de destapador (DKP), retapador (RKP) i sistema d’aliquotació en microplaca.

El mòdul DKP i RKP agilitzen els treballs del laboratori i minimitzen els riscos en bioseguretat.

El sistema d’aliquotació en microplaca permet la creació d’una seroteca, on es congelen les micro-mostres per una llarga conservació.