AQUA POOL

Per maximitzar la capacitat de proves de laboratori

Pool de 2 to 8 mostres

Generació automàtica de tub pool amb etiqueta personalitzable

Traçabilitat completa

Sense necessitat de manipular cap mostra.

Carregui i descarregui únicament els racks en el sistema

Equipat amb llums UV-C per a desinfecció després de l’ús

Es genera una etiqueta especial per al tub pool:

– ID de grup únic i consecutiu personalitzable

– ID de les mostres agrupades

– emmagatzematge en base de dades interna i transmissió LIS

Adaptable a la necessitat del laboratori

Volum de mostra i buffer.

Dispensació opcional de 2 tipus de buffer.

Dispensació opcional en plaques de 96 posicions.

Configuració 1:

Generació automàtica de tub Pool

Configuració 2:

Generació automàtica d’1 tub aliquota per cada mostra

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.