AQUA 7000

Per maximitzar la capacitat de proves de laboratori

Adaptable a la necessitat del laboratori

El sistema automatitza la gestió i preparació de les mostres que arriben al laboratori.

Configura-la a mida amb els mòduls.

LIS comunication. Regles de software personalitzables.

Pipetatge.
Accions d’aspiració i  dispensació configurables

Generador tubs secundaris
Subministre a granel , etiquetatge automàtic.

Àrea de classificació.
Racks personalitzables

Mòduls opcionals

IDR
Destapador – retaponador intel·ligent

Làmpada germicida.
UV-c làmpades per desinfecció i esterilització.

Reactiu.
Aspiració i dispensació.

Filtre HEPA.
Amb pressió negativa.

Destapador.
Destapa tubs selectivament

Retapador.
Torna a tapar els tubs selectivament.

Càmera.
Validació de tub primari, cerca de patrons.

Estació manual AQUALink addicional.
Multiples dispositius compartint informació.

Microplaca.
El robot pipetejador pot dispensar a la microplaca.

Pool de 2 to 8 mostres

Generació automàtica de tub pool amb etiqueta personalitzable

Generació automàtica de tub aliquota per cada tub  mostra

Traçabilitat completa

Dispensació opcional de 2 tipus de buffer

Diferents configuracions disponibles

Projectes actuals

Configuració 1: Generació automàtica de tub pool    

Configuració 2: Generació automàtica d’un tub aliquota per cada tub mostra

AQUA System amb el nou mòdul IDR i filtre HEPA:       

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.