El CUBE S, cor del laboratori sense TLA

Maig 2024

El laboratori de l’Hospital Clínic de Barcelona es caracteritza per donar un servei excel·lent gràcies a l’automatització dels seus processos i a la traçabilitat de les mostres que s’hi processen. 

Fa vint anys, va ser pioner a integrar l’automatització completa al seu laboratori Core mitjançant Bayer Diagnostics. Aquesta primera cadena automatitzada (TLA) va ser utilitzada durant més de deu anys, fins que es va decidir canviar a un altre sistema TLA. Aleshores, el pas d’un sistema a l’altre (de Labcell a Aptio) va ser més senzill, ja que l’hospital disposava d’espais on ubicar temporalment el laboratori. 

Actualment, el laboratori encara un gran repte: substituir el TLA per instal·lar el nou sistema FlexLab X al mateix lloc on continua processant les més de 5.000 mostres diàries de sèrum, EDTA, coagulació i orines que rep. I el repte encara és més complex si simultàniament s’aprofita per fer algunes reformes dins dels espais que ocupa el laboratori.

CUBE S i eRACKS al laboratori de l’Hospital Clínic de Barcelona

Com es processen més de 5.000 mostres cada dia en aquestes condicions?

En primer lloc, gràcies a la implicació del personal que treballa al laboratori, que manipula i controla aquesta gran quantitat de mostres diàries. En segon lloc, gràcies als dos equips CUBE S que ha instal·lat NGNY, uns classificadors de mostres que requereixen menys d’1 m2 i que, connectats al sistema informàtic, aporten una traçabilitat completa al laboratori.

CUBE S: classificació i traçabilitat  

El CUBE S processa totes les mostres carregades. Per a cada tub, l’equip fa una consulta al sistema informàtic del laboratori i, amb la resposta que obté, el classifica al destí adient en funció del que tingui pendent per analitzar. Quan ja no li queda res més pendent, classifica el tub al destí Arxiu. 

La traçabilitat de totes les mostres és enregistrada i enviada al sistema informàtic del laboratori, des d’on es poden fer consultes i cerques de tubs. D’aquesta manera, el CUBE S aporta seguretat i control al laboratori.

CUBE S a l’àrea d’hematologia

CUBE S a l’àrea de bioquímica

eRACKS: gradetes sostenibles

A més de centralitzar tota la traçabilitat de les mostres amb els CUBE S, el laboratori fa servir els nostres eRACKS, gradetes de cartró personalitzades de colors per a l’arxiu refrigerat de les mostres. Cada eRACK disposa d’una identificació única accessible a totes les cares i és reutilitzable, per la qual cosa la inversió en gradetes per a la gestió de la seroteca (arxiu) ha estat mínima.

eRACKS amb identificació única accessible des de tots els costats

eRACKS per la gestió de seroteca (arxiu)

Gràcies als CUBE S i eRACKS, el laboratori de l’Hospital Clínic està funcionant a plena càrrega sense la cadena automatitzada TLA mentre s’actualitzen les instal·lacions.

Aquest és un exemple més de l’èxit de combinar els nostres productes amb eNGiNY i de la gran capacitat que tenim per aportar solucions innovadores i resoldre necessitats dels nostres clients.