INSTAL·LACIÓ D’UN AQUA8000 A ÀUSTRIA

NGNY ha instal·lat recentment un AQUA8000 al Laboratori del Dr. Berghold a Graz (Àustria).

Aquest sistema s’ha configurat i personalitzat per adaptar-se a les necessitats de laboratori, amb la finalitat de tenir un flux eficient de mostres i una traçabilitat completa en qualsevol moment.

Quan les mostres arriben a laboratori, es carreguen en les àrees d’entrada del sistema que destapen selectivament i classifiquen els tubs en racks d’analitzadors (principalment racks Atellica® Solution, Beckman AU i racks d’Hematologia). Només per a aquells pacients amb requisits especials de test, es generen algunes alíquotes en el primer pas pel sistema.

Des de l’àrea de sortida, els operadors extreuen els racks dels analitzadors i els processen. Un cop finalitzades, les mostres es tornen a l’àrea d’entrada de l’AQUA, on el sistema torna a consultar l’estat de cadascuna. Depenent de el progrés individual de les mostres i dels tests pendents, s’arxiven (en diferents racks d’emmagatzematge a llarg o curt termini), es fan més alíquotes, o es tornen a classificar en un rack de analitzador novament.

Quan s’han realitzat tots els tests, cada tub s’arxiva a la seroteca. La informació d’ubicació de cada tub està disponible en qualsevol moment, tant des del programari AQUALink com des de la interfície LIS.

Gràcies a la col·laboració del proveïdor de LIS LABENE.at, el personal de laboratori i els enginyers de NGNY, el procés d’instal·lació ha estat un èxit i s’han assolit els objectius.